Oplatí sa kupovať firemné auto?

Každý podnikateľ si určite ako prvú kladie otázku, či sa mu vôbec oplatí kupovať firemné auto. Niekedy je odpoveď jasná ihneď, najmä ak sa jedná o taký typ podnikania, ktorý si vyžaduje napr. prepravu rozmerného tovaru alebo tovaru o väčšom počte kusov. Taktiež, nákup automobilu a jeho zaradenie do obchodného majetku firmy je výhodnejšie v prípade nových a drahších áut. Vstupná cena sa premietne do nákladov spoločnosti vo forme odpisov a rovnako je tu pre platiteľov DPH možnosť odpočtu DPH. 

Ako sa odpisuje firemné auto na leasing?

Pri obstaraní firemného vozidla na leasing existujú dve cesty, a to prostredníctvom operatívneho alebo finančného prenájmu. Pri finančnom leasingu je vozidlo potrebné odpisovať správnym zaradením do odpisovej skupiny. Auto obstarané na leasing sa odpisuje rovnako ako iný hmotný majetok. To znamená, že z daňového hľadiska je takto nadobudnutý osobný automobil zaradený v 1. odpisovej skupine a odpisuje sa 4 roky.  

Pri operatívnom leasingu  automobil nie je majetkom nájomcu, nezaraďuje sa do majetku firmy a nevzťahujú sa na neho niektoré účtovné pravidlá, napr. odpisovanie majetku. Nájomca nemusí rovnako riešiť ani platenie dane z motorových vozidiel, či iné náklady.

Vyradenie firemného vozidla

Vyradiť firemné vozidlo sa môžete rozhodnúť kedykoľvek. Najčastejšou formou vyradenia je predaj tohto vozidla. V tomto prípade je dôležité, aby sa predajná cena nelíšila od bežnej ceny, resp. ceny, za ktorú ste dané vozidlo v danom čase kupovali. Ak sa jedná obchodnú transakciu medzi závislými osobami, predajná cena by mala byť stanovená v transferovej dokumentácii. Ak sa vyskytne rozdiel medzi predajnou cenou a cenou stanovenou v tejto dokumentácii, predávajúcemu (závislej osobe) vzniká povinnosť upraviť základ dane z príjmov. Ak nastane opačná situácia a dohodnutá cena je nižšia ako bežná cena nevzniká povinnosť upraviť základ dane. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *